فروشگاه اینترنتی اسپرینکلر
02157854

سامانه های ثابت اطفاء آتش - اجزای شبکه بارنده خودکار و سامانه افشانه آب (اسپرینکلر): نازلی دارای مجموعه ای از قطعات آب بند حساس به حرارت که برای تخلیه آب به منظور مهار آتش باز می شود. میزان حساسیت حرارتی بارنده ها که بر حسب جذر متر بر ثانیه 1/2 (ms) ، بیان شده است را پاسخ حرارتی یا RTI (Response Time Index) می گویند.  

کانال تلگرام
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید

اخبار و مقالات

سبد خرید

سبد خرید محصولات

Item removed. Undo